Data management

Weten wie uw klanten zijn en op het juiste moment inspelen op hun wensen en behoeften? Verkrijg relevante inzichten uit uw data met data management.

 

 

 

 

meer

Vertical Tabs

Data gedreven inzichten over uw klanten met data management

De hoeveelheid data in en rond uw organisatie neemt toe. Dit is een grote kans, maar kan soms ook voelen als een enorme uitdaging. Hoe beter u in staat bent om data op een goede manier in te zetten, des te groter zijn de voordelen die u ermee kunt behalen. Maar hoe kunt u op een effectieve en efficiënte wijze gebruik maken van uw data, zodanig dat u er relevante inzichten over uw klanten uit kunt halen? Wij kunnen u hierbij helpen met data management.

Inzicht in de wensen en behoeften van uw klanten

Wilt u effectief communiceren met uw doelgroep, met de juiste boodschap, op het juiste moment en via het gewenste kanaal? Dan moet u beschikken over een uitgebreide klantdatabase waaruit u deze inzichten kunt halen. Onder data management verstaan wij het onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen van uw data. Daarnaast kunnen wij uw database verrijken met ontbrekende gegevens van externe bronnen. Veelal verlopen aanpassingen en aanvullingen automatisch. Dit proces wordt nauwlettend gevolgd door onze operatoren. Al deze stappen samen zorgen ervoor dat u altijd beschikt over een up-to-date database, waardoor u de juiste inzichten heeft om op een relevante manier met uw klanten te communiceren. 

Data van externe bronnen scrapen

Naast het feit dat u data kan inzetten om uw klant beter te bereiken, kunt u externe data ook gebruiken als onderdeel van uw dienstverlening of bij het monitoren van concurrentie/verkooppunten. Webscraping is een proces om gegevens van webpagina's af te halen. De door u gewenste informatie wordt via scraping verzameld in een database. Hiermee kan u specifieke gegevens (NAW, financiële informatie, prijzen etc.) opzoeken en de verzamelde informatie eenvoudig omzetten naar een PDF, XML, CSV. Bijna alle soorten gegevens zijn mogelijk: productgegevens, namen, adressen, commentaren, social media feeds, afbeeldingen etc. U kunt handelen aan de hand van de informatie die u automatisch verkrijgt. Zo maakt u altijd data gedreven beslissingen.

Data visualisatie

Welke data u ook nodig heeft en gebruikt, zonder dat dit gevisualiseerd wordt, is het lastig om hier conclusies uit trekken. Wij verzorgen de visualisatie van uw data in rapportages of dashboards. Door goede rapportering kunt u in een vroeg stadium problemen oplossen of juist inspelen op veranderingen met innovaties. Ook kunt u de visualisatie inzetten om naar uw klanten te communiceren. Denk bijvoorbeeld aan rapportages van hun energieverbruik afgelopen maand.  

 

Voordelen data management

De voordelen

  • Controle en overzicht over alle contactmomenten met uw klanten

  • Data verrijken met externe bronnen voor meer inzicht

  • Data gedreven beslissingen nemen

Contact Us

Benieuwd waar de datagedreven inzichten over uw klanten uw organisatie kunnen brengen? Contact onze experts!