Een meer praktische blik op GDPR

Welke invloed heeft GDPR op uw organisatie? 

meer

Een meer praktische blik op GDPR

 

Ongetwijfeld heeft u het afgelopen jaar al veel gehoord over de 'opkomende storm' genaamd GDPR (General Data Protection Regulation). Uw inbox puilt waarschijnlijk uit van uitnodigen voor seminars en presentaties over de nieuwe wetgeving.

Ook wij helpen onze klanten om zich voor te bereiden op GDPR. Om te voorkomen dat wij mensen verdrinken in allerhande wettelijke regels, hebben onze experts naar de details van de regels gekeken en dit gekoppeld aan hun uitgebreide praktijkervaring in marketing communicatie. Wat betekent GDPR in praktijk? Hoe kunnen we allemaal compliant worden, maar toch gegevens en persoonlijke informatie op de juiste manier blijven gebruiken? Het is een complexe uitdaging en iets waar organisaties nu actie voor moeten ondernemen, dan wel al druk mee bezig moeten zijn.

Wat is GDPR?

De General Data Protection Regulation (GDPR) - in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – is opgesteld door het Europees parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie en is bedoeld om de gegevensbescherming voor alle personen in de EU te versterken. GDPR is vanaf 25 mei 2018 van toepassing in Europa en zal betrekking hebben op alle persoonlijke gegevens, inclusief gevoelige informatie. De wet zorgt er voor dat er veel organisatiecontrole zal moeten zijn. Klant en werknemersgegevens zullen bijvoorbeeld vanaf 25 mei ook verwerkt moeten worden in overeenstemming met GDPR.

In basis komt het er op neer dat u moet weten waar alle persoonlijke data zich bevindt binnen uw organisatie, dat deze processen vastgelegd worden en dat er bewustwording is van alle risico’s. Daarnaast moeten de voorkeuren van personen over hun persoonlijke informatie in acht worden genomen. Het hebben van één klantweergave helpt u hierbij, omdat het gebruik van klantinformatie hierdoor indien nodig gemakkelijk kan worden aangepast. 

Twee GDPR-gebieden die vooral van invloed zijn op marketing zijn de toestemming en het gerechtvaardigd belang. Organisaties moeten ervoor zorgen dat zij specifieke toestemming krijgen van consumenten om hun persoonlijke gegevens op te slaan en gebruiken. Toestemming moet uitdrukkelijk en voor een specifiek vooropgesteld doel worden gegeven. Het moet een bevestigende actie zijn, dus stilte en vooraf aangevinkte vakjes zijn niet acceptabel. U moet namelijk kunnen bewijzen wanneer en hoe toestemming is gegeven en dat de gegevens op een vertrouwelijke manier worden behandeld. Eerlijkheid en transparantie zijn de sleutelwoorden. Het niet verkrijgen van de juiste toestemming zal een ernstige invloed hebben op uw vermogen om digitaal met uw klanten te communiceren, dus u moet het goed doen. Aan de bestaande toestemming van de consument hebben organisaties niet voldoende meer, dus er zal opnieuw om hun toestemming moeten worden gevraagd.

Er zal hiervoor in detail een aanpak moeten worden ontwikkeld en er zullen consumenten uit uw database verdwijnen. We moeten echter niet bang zijn voor de mogelijke impact op de databasegrootte, de overgebleven spelers zullen echt betrokken zijn en dit zal de ROI van marketingcommunicatie verbeteren. Tijdige, relevante en motiverende marketingcommunicatie zal nog altijd haar kracht behouden, misschien zelfs wel groter effect hebben, doordat het enkel gestuurd wordt aan mensen die de communicatie willen ontvangen.

Waarom moet u iets weten over GDPR?

Als uw organisatie persoonlijk identificeerbare informatie gebruikt (en dat doen we allemaal), moet u op de hoogte zijn van de GDPR, de implicaties die dit kan hebben voor uw bedrijf en de acties die u moet ondernemen om compliant te worden.

Alle organisaties moeten ervoor zorgen dat zij correct gebruik maken van klant-, werknemers- en andere gegevens. Tergelijkertijd kunnen ze er ook inzichten uit verkrijgen, om zakelijke beslissingen te nemen en hun marketingactiviteiten te beïnvloeden. Afgezien van de torenhoge boetes (tot 4% van uw wereldwijde omzet) is GDPR ook een kans. Het is een goed startpunt om ervoor te zorgen dat uw organisatie optimaal profiteert van klantgegevens. We moeten niet bang zijn voor de potentiële impact op onze databaseomvang. Het gaat om vertrouwen hebben in de merken en onze vaardigheden als marketeers om consumenten te motiveren om actie te ondernemen en met ons in gesprek te gaan.

Contact Us

Bent u klaar om gebruik te maken van deze kans, maar weet u niet goed hoe? Wij helpen u graag naar een GDPR-compliant situatie.