Iedere kapitaaloverdracht binnen 2 dagen gereed voor goedkeuring!

Document Solutions
meer

Heeft uw organisatie te maken met het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)? Dan weet u als geen ander dat de overdracht van kapitaal een tijdrovend administratief proces is. De relevante data staat op verschillende overdrachtsformulieren en dat kan een snelle verwerking in de weg staan. Welke mogelijkheden tot automatisering bestaan hiervoor?

Uit gesprekken met PSK belanghebbenden is gebleken dat het verwerken en goedkeuren van de kapitaaloverdrachten een zeer tijdrovend administratief proces is. De oorzaak van het probleem ligt in de verschillende lay-outs van overdrachtsformulieren van diverse banken en verzekeraars. Dit maakt automatisering lastig, terwijl er wel een tijdslimiet van maximaal 2 weken voor de verwerking van het gehele proces staat.

Geautomatiseerde oplossing

Wij helpen organisaties bij het verbeteren van de interactie met hun klanten en hebben een jarenlange expertise opgebouwd in de finance & insurance sector. Mede op basis hiervan is een op maat gemaakte oplossing ontwikkeld voor het snel en effectief verwerken van aanvragen voor kapitaaloverdracht.

De betreffende aanvragen worden centraal ontvangen in een Shared Service Center. Als dit niet digitaal gebeurt, worden de fysieke aanvragen aldaar gedigitaliseerd. Vervolgens worden de formulieren verwerkt met behulp van speciaal ingerichte herkensoftware. Hiermee wordt de relevante data, zoals bijvoorbeeld het polisnummer, de overdrachtswaarde en het fiscaal regime, van de formulieren automatisch opgezocht. Getrainde data operators controleren vervolgens de gevonden gegevens en vullen deze aan waar nodig. Daarna wordt de complete data batch afgeleverd aan de klant of geïmporteerd in het systeem van de klant. Zo is Iedere kapitaaloverdracht binnen 2 dagen gereed voor goedkeuring en verdere verwerking.

Additioneel bestaan er ondersteunende mogelijkheden bij de vervolgstappen in het proces van behandeling.  Door middel van verdergaande automatisering en/of robotisering kunnen nieuwe dossiers worden aangemaakt en calculaties automatisch uitgevoerd worden. Hierbij wordt de waarde gecontroleerd bij de oude partij, wordt de offerte na fiattering verstuurd, wordt de response bewaakt en de voortgang gerapporteerd. Na ontvangst van de akkoordverklaring kan desgewenst ook nog de betaling worden gecontroleerd, zodat het dossier compleet kan worden afgerond.

Resultaat

De snelle afhandeling zorgt voor tevreden klanten en het uitbesteden van het proces resulteert ook nog eens in een interessante besparing op de totale verwerkingskosten. Uiteraard vindt de verwerking plaats conform de strenge eisen van ISO 27001 en ISAE3402, zodat deze aantoonbaar compliant en in control is.

Bekijk hieronder de animatie:

Kapitaaloverdrachten verwerking

Contact Us

Wilt u meer te weten komen over de verwerking van PSK kapitaaloverdrachten of bent u benieuwd wat dit voor uw organisatie kan betekenen?